Resulullah’ın Nurunun Yaratılması

Bu fasıl, Hazret-i Resûl-i Ekrem «sallâllahü aleyhi ve sellem»in mübârek nûr-u şerîfinin ilk yaratılmasından, Âmine vâlidemizin rahmine gelinceye kadar halleri ve ecdâd-ı kirâmi olan peygamberlerin «aleyhimüsselâm» tercüme-i hâl ve hayatlarını beyân eder. Resûlüllah «sallâllahü aleyhi

Devamını oku

Tevbe-i Nasuh ve At Hırsızı

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden olan Abdullah-ı İlâhî hazretleri Kütahya’da doğdu, 1490 (H. 896) târihinde Rumeli Vardar Yenicesi’nde vefât etti… Bu mübarek zat, bir sohbetinde; “at hırsızı kıssası” diye bilinen bir hâdiseyi şöyle anlattı: -Bir hırsız

Devamını oku