Hakk ve Halk – Muhyiddin Arabi

Allah ve Rab – Toshihiko Izutsu

Varlık Ağacı – Muhyiddin Arabi

Fususu’l Hikem – Muhyiddin Arabi

Tedbirat-ı ilahiyye – Muhyiddin Arabi

33 ncü Hikmet – Ataullah iskenderi

Fihi ma fih – Mevlana Celaleddin Rumi