El Hikemü’l Atâiyye – İbn‐i Atâullâh el İskenderî

Risale-i Noktatu’l Beyan – Muhammed Nuru’l Arabî

Şerh-i Ezan-ı Muhammedî – Muhammed Nuru’l Arabî

Hakk ve Halk – Muhyiddin Arabi