El Hikemü’l Atâiyye – İbn‐i Atâullâh el İskenderî

Şerh-i Ezan-ı Muhammedî – Muhammed Nuru’l Arabî

Allah ve Rab – Toshihiko Izutsu