El Hikemü’l Atâiyye – İbn‐i Atâullâh el İskenderî

Risale-i Salihiyye – Muhammed Nuru’l Arabî

Ehl-i Beyt nedir? – Münir Derman

İlahi Armağan – Abdulkadir Geylanî

Su – Münir Derman

Allah dostu der ki – Münir Derman

Hakk ve Halk – Muhyiddin Arabi

Allah ve Rab – Toshihiko Izutsu