Resulullah’ın Nurunun Yaratılması

Bu fasıl, Hazret-i Resûl-i Ekrem «sallâllahü aleyhi ve sellem»in mübârek nûr-u şerîfinin ilk yaratılmasından, Âmine vâlidemizin rahmine gelinceye kadar halleri ve ecdâd-ı kirâmi olan peygamberlerin «aleyhimüsselâm» tercüme-i hâl ve hayatlarını beyân eder. Resûlüllah «sallâllahü aleyhi

Devamını oku