Listeye dön

100. Bir kişiye söyle sözü

Bir kişiye söyle sözü, kim manadan haberi var.

O kişiye ver gönlünü, canında aşk eseri var.


Şunun kim dışı hoşdurur, bil onun içi boşdurur.

Dün gün öten baykuşdurur, sanma bütün duvarı var.


Bir devlengiç yuva yapar, yürür ilden yavru kapar.

Doğan ileyinden sapar, zir’elinde muradı var.


Yoktur doğanla birliği, ya Hakk’a lâyık dirliği.

Şu kişiden um erliği, onun safâ nazarı var.


Sûret ile çoktur âdem, değmesinde yoktur kadem.

Evvel âhır o piş kadem, Muhammed din serveri var.


Erenler yoludur meşe, meşe kolaydır kolmaşa.

Meşe olan yerde paşa, harâmi çok Anter’i var.


Şeyh ü dânişmend ü velî, cümlesi birdir er yolu.

Yunus'tur dervişler kulu, taptuk gibi serveri var.


Hepsini Göster Hepsini Gizle